DOWNLOAD HIER
DE HAAVENS
MY RENTAL GUIDE

Veelgestelde vragen

Wat is een spoedeisende klacht?
Een spoedeisende klacht is een klacht die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag omdat er vervolgschade kan ontstaan of omdat het woongenot ernstig wordt belemmerd.

Ik heb een verstopping in de woning (badkamer, keuken, toilet en dakgoten).
Voor je contact met ons opneemt dien je volgens het ‘Besluit kleine herstellingen’ eerst een verstopping zelf proberen op te lossen. Dit kan door middel van een plopper of een veer. Deze zijn verkrijgbaar bij een doe-het-zelfzaak. Dakgoten die voor de huurder eenvoudig te bereiken zijn, bijvoorbeeld met een keukentrap, moeten door de huurder zelf gereinigd worden. Het reinigen van moeilijk bereikbare of lekkende goten is voor rekening van Haavens. Mocht je van mening zijn dat de reparatie niet valt onder de huurdersverplichting, dan kun je een reparatieverzoek indienen.

Ik heb een factuur ontvangen na een uitgevoerd reparatieverzoek.
Dan zijn wij van mening dat deze kosten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Ben je het daar niet mee eens en heb je de lijst ‘Besluit kleine herstellingen’/het huurcontract geraadpleegd, dan kun je een bezwaar indienen per e-mail. Wij zullen je bezwaar dan in behandeling nemen.

Hoe dien ik een reparatieverzoek in?
Vraag het aan Mijn Haavens Service Chatbot!

Welke kosten zijn voor mij als huurder en welke voor de verhuurder?
Je vindt de verdeling voor huurwoningen op de website van de Rijksoverheid via de link “Besluit kleine herstellingen”. Voor bedrijfsruimten verwijzen wij naar het huurcontract en algemene bepalingen behorende bij het huurcontract.

Hoe kan ik een sleutel bij laten maken?
Niet gecertificeerde sleutels kun je via een slotenmaker zelf bijbestellen. Bij verlies of diefstal van de sleutel van je eigen toegangsdeur rest je niets anders dan zelf een slotenmaker de cilinder te laten vervangen op eigen kosten. Bij het aanvragen van een gecertificeerde sleutel verzoeken wij je vriendelijk om een reparatieverzoek in te dienen. Hier graag aangeven om welke sleutel het gaat; code, type en het merk wat op de sleutel staat. Hier zijn kosten aan verbonden.

Mijn verwarming doet het niet
Als je woning is aangesloten op een collectieve cv-installatie kun je een reparatieverzoek indienen.
Als je een individuele ketel hebt adviseren wij je eerst de volgende zaken te controleren en/of uit te voeren voor je een reparatieverzoek indient

Tips om een storing te verhelpen bij een individuele ketel
Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen.

Houdt de storing aan, controleer dan eerst of:

 • (bij toestellen met een waakvlam) de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 • het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 • de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de ‘UIT’ stand is gesprongen;
 • er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dien je het water bij te vullen. Kijk hiervoor in onze vul- en ontluchtingsinstructie of bekijk het instructiefilmpje;
 • de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 • je borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dien je de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtingsinstructie;
 • de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld;
  er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 • er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom; de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Mocht het na het uitvoeren van bovenstaande tips nog niet werken, kun je een reparatieverzoek indienen via Mijn Haavens Service.

Ik heb een lekkage, wat moet ik doen?
Let op: bij een ernstige lekkage van een waterleiding altijd eerst je hoofdkraan afsluiten.
Voor je een reparatieverzoek indient adviseren wij je de volgende zaken eerst zelf te onderzoeken/te controleren:

 • Waar komt de lekkage vandaan? Wat is de mogelijke oorzaak?;
 • Bij buren navragen (indien van toepassing);
 • Badkamer kitnaden en voegen controleren;
 • Leidingwerk nazien;
 • Nalopen kranen;
 • Bij daklekkage: betreft het een pannendak of een plat (bitumen) dak?

Door het verstrekken van de juiste gegevens zijn wij beter in staat de juiste partijen aan te sturen voor herstel. Bij het versturen van verzoeken via Mijn Haavens Service stellen wij foto’s ter verduidelijking van de klacht zeer op prijs.