Verplichting

Als huurder zijnde, dien je voor tijdige en volledige huurbetaling te zorgen. Dit betekent dat de huur uiterlijk de eerste dag van de maand, bij vooruitbetaling, op het rekeningnummer van de verhuurder moet zijn bijgeschreven. Je ontvangt hiervoor geen factuur. Je kunt de huurbetaling op de volgende manieren verrichten.

Automatische incasso

Automatische incasso is een gemakkelijke en comfortabele manier van betalen. Je machtigt ons om de huur maandelijks van je rekening te incasseren. De automatische incasso vindt de eerste werkdag van de maand plaats en zodoende betaal je altijd op tijd. Na de jaarlijkse huurverhoging en de schriftelijke bevestiging hiervan, passen wij het huurbedrag aan en zal direct het juiste bedrag van je rekening worden afgeschreven. Zorg ervoor dat rond de betaaldatum voldoende saldo op je rekening staat, anders bestaat de kans dat de huur te laat geïnd kan worden.

Periodieke overboeking (via de bank)

Je machtigt je bank om iedere maand het juiste huurbedrag tijdig aan ons te voldoen. In het geval van huurprijswijziging, dien je zelf de aanpassing aan je bank door te geven.

Zelfstandige handmatige overschrijving

Je maakt maandelijks zelf de huur tijdig en volledig over naar het rekeningnummer zoals vermeld in de huurovereenkomst, onder vermelding van het huuradres of debiteurencode.

Indien je betaling uitblijft

Mocht je onverhoopt niet tijdig aan je huurverplichting kunnen voldoen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op Mijn Haavens Service via 088 – 400 0448, je wordt dan doorverbonden met de juiste afdeling. Ter voorkoming van mogelijk hoge (juridische) kosten, zullen wij kijken naar een passende oplossing.