FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN
OVER HAAVENS

Haavens

Hoe zit het met al die eigenaren en beheerders? Rembrandt Propco, Haavens en Hoen?

De eigenaar van het huis waarin jij woont is Rembrandt Propco. Rembrandt Propco is de Nederlandse rechtspersoon, de eigenaar en dus officieel de verhuurder. Rembrandt Propco is eigendom van fondsen van Blackstone. Rembrandt Propco heeft Haavens aangesteld als vertegenwoordiger in Nederland, maar is nadrukkelijk niet de eigenaar van Haavens. Haavens is in April 2019 opgericht als lokale ontwikkelaar en beheerder van deze woningportefeuilles. Bij het beheer van de portefeuille werkt Haavens dan weer samen met Hoen Vastgoedbeheer. Hoen ondersteunt Haavens bij zaken zoals de huurfacturatie en bij urgente technische zaken.

Meer info Blackstone

Wat is jullie beleggingstermijn?
Rembrandt Propco investeert met een zeer lange beleggingshorizon. Dit fonds is op zoek naar stabiel, zeker en langetermijnrendement, vergelijkbaar met investeringsoverwegingen van onze eigen Nederlandse pensioenfondsen. Wij zijn gebaat bij stabiliteit. De aanpak is gericht op een hoge bezettingsgraad, gebaseerd op een positieve langetermijnrelatie met huurders, niet op vervanging van huurders.

Waar kan ik een melding maken over een klacht over een van jullie partners?
Mocht je een klacht hebben over een van de partners waar Haavens mee samenwerkt, dan kun je deze kenbaar maken via onze klachtenpagina. Partners kunnen zijn de makelaars, aannemer of Vastgoedbeheerder Hoen.

Renovaties

Hoe zit het met mijn rechten en plichten tijdens renovaties?
In beginsel geldt dat er een zekere mate van hinder door omwonenden dient te worden geduld. Bouwwerkzaamheden zijn immers tijdelijke werkzaamheden die, na verloop van tijd, zullen eindigen. Helaas hoort het renoveren bij het wonen in de stad en het wonen in karakteristieke oude woningen. Wij doen uiteraard ons uiterste best om overlast te beperken en vragen hiervoor je begrip.

Reparaties

Hoe kan ik Hoen bereiken met een spoedmelding?
Mochten er spoedsituaties zijn, dan kun je deze doorgeven via Mijn Haavens Service via telefoonnummer (020) – 305 44 77. Mocht de spoedmelding buiten kantoortijden zijn, dan zal onze achterwacht zorgen dat de melding terechtkomt bij de juiste persoon.

Mijn pand heeft achterstallig onderhoud, wat nu? Hoe dien ik een verzoek voor groot onderhoud in?
Dit kun je kenbaar maken via de diverse communicatie kanalen van Mijn Haavens Service.

Er is iemand geweest maar heb daarna niks meer gehoord, wat nu?
Dit vinden wij natuurlijk erg vervelend. We doen ons uiterste best dit te voorkomen, maar helaas gebeurt het af en toe toch dat er geen terugkoppeling wordt gegeven. Graag helpen we je verder. Wij willen je verzoeken om via de app om een statusupdate te vragen – zodra je jouw melding hebt gemaakt gaan wij voor je aan de slag.

Ben ik zelf verantwoordelijk voor onderhoud?
Voor welk onderhoud je wel en niet verantwoordelijk bent kun je terugvinden in My Rental Guide. Hierin staat uitgebreid toegelicht waar jij als huurder verantwoordelijk voor bent en waar de verhuurder verantwoordelijk voor is. Mocht de verhuurder in jouw situatie verantwoordelijk zijn, dan kun je hiervan melding maken via Mijn Haavens Service.

Er zijn gebreken aan de woning, hoe kan ik dit doorgeven?
Dit kun je kenbaar maken via de diverse communicatie kanalen van Mijn Haavens Service.

Moet ik als nieuwe huurder zelf mijn water, gas en elektra-aansluiting regelen?
Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor je water-, gas- en elektra-aansluiting, tenzij anders vermeld in je contract. Mocht je hulp nodig hebben, kijk dan in My Rental Guide.

Mijn Woning

Ik wil graag CV, hoe kan ik dat aanvragen?
Indien je graag CV wilt in de woning, dan kun je dit doorgeven via Mijn Haavens Service. We gaan hierover dan graag met je in gesprek

Hoe is het gesteld met de brandveiligheid in de woning?
We streven ernaar dat alle woningen voldoen aan alle voorschriften op het gebied van brandveiligheid. Indien je het vermoeden hebt dat er een veiligheidsprobleem zit in jouw woning, dan kun je dit kenbaar maken via Mijn Haavens Service. Wij zullen dan in contact treden met je om dit te bespreken.

Hoe zit het met de lood in de leidingen van de woning?
Indien je het vermoeden hebt dat er nog loden leidingen aanwezig zijn in jouw woning, dan kun je dit kenbaar maken via Mijn Haavens Service. Wij zullen dan een loodmonster afnemen.

Ik heb een brief ontvangen over het niet gebruiken van de hanebalken, wat betekent dit?
In verband met de onzekerheid over de staat van de hanebalken en de daarmee mogelijkerwijs verband houdende gebruiksrisico’s, voor zowel jou als gebruiker als voor derden, worden alle hanebalken geïnspecteerd. Tot de inspectie is afgerond is het niet toegestaan om de hanebalken te gebruiken tenzij anders door ons geïnformeerd.

Hoe kom ik aan internet, televisie en een telefoonaansluiting in mijn woning?
Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van je internet-, televisie- en telefoonaansluiting, tenzij anders vermeld in je contract. Jouw verhuurder heeft bij een gerenoveerde woning wel de voorbereidingen gedaan. Mocht je hulp nodig hebben, kijk dan in My Rental Guide.

Moet ik mij als huurder verzekeren?
Het is verstandig om jezelf te verzekeren met een inboedel-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.

Moet ik mij als nieuwe huurder inschrijven bij de gemeente?
Ja, conform contract.

Trappenhuis

Mag ik daar spullen plaatsen?
Nee, het trappenhuis is – onder andere vanwege de brandveiligheid – geen opslagruimte.

Er is iets kapot in het trappenhuis, hoe kan ik een melding maken?
Dit kun je kenbaar maken via de diverse communicatiekanalen van Mijn Haavens Service.